BTEC 3 Extended Foundation Business: Pré University

Naast onze tweetalige opleidingen zijn er ook twee volledig Engelstalige opleidingen op MBO4 niveau:

Beide beroepsopleidingen geven toegang tot het HBO in Nederland, maar ook tot bachelors bij internationale universiteiten. Daarom spreken we over een foundation / pré university programma. Generieke vakken als Nederlands, Engels en Rekenen maken geen onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Dus interessant voor studenten die het Nederlands nog niet goed beheersen, maar het Engels wel; vaak dus studenten uit het internationale onderwijs.

In addition to our bilingual courses, there are also two fully English-taught courses at MBO4 level:

Both vocational programs give access to HBO in the Netherlands, but also to bachelor’s degrees at international universities. That is why we speak of a foundation / pre-university program. Generic subjects such as Dutch, English and Mathematics are not part of the curriculum. So interesting for students who do not yet have a good command of Dutch, but do have English; often students from international education.