INVESTERING EN FINANCIERING

Kronenburgh is een particulier college en dit betekent dat de overheid het onderwijs van Kronenburgh niet bekostigt. Toch helpt de overheid in meer en mindere mate mee met de financiering.

Investering
De benodigde investering (o.a. collegegeld en literatuur) is bij elke opleiding afzonderlijk vermeld: TAB-blad ‘investering’. Dus ga naar de opleiding die je interesse heeft en klik op ‘Investering’.

Reisproduct
Alle voltijd mbo-studenten komen in aanmerking voor het studentenreisproduct (€ 99,58 per maand in 2021). Er zijn twee abonnementen: week- of weekendabonnement. Het studentenreisproduct wordt een gift wanneer binnen 10 jaar het diploma is behaald.

Studiefinanciering jonger dan 18
Als je nog geen 18 jaar bent, ontvangen je ouders kinderbijslag en kunnen je ouders in aanmerking komen voor (extra) kindgebonden budget voor gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld en de overige studiekosten. Deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van je ouders.
Het wettelijk lesgeld van € 1.216,- (2020-2021, i.v.m. Corona gehalveerd) komt te vervallen bij het particuliere onderwijs van Het Kronenburgh MEAO College.

Studiefinanciering 18 jaar en ouder
Studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag.

Studiefinanciering voor mbo bestaat uit 4 onderdelen:
– een basisbeurs,
– een aanvullende beurs,
– een lening en
– een studentenreisproduct.

Met studiefinanciering is het mogelijk een flink deel van de opleidingsinvestering te financieren. Lees de verdere uitwerking met een rekenvoorbeeld. Bij thuiswonend financiert u zelf € 5.502,- in het eerste collegejaar en € 6127,- in het tweede jaar.
Bij uitwonend is dit € 2.852,- in het eerste collegejaar en € 3.477,- in het tweede jaar.
Hierbij aangetekend dat het lesgeld uit het reguliere MBO van € 1.216,- (2021-2022) in het particuliere onderwijs door de overheid niet in rekening wordt gebracht bij ouders.

De maandelijkse aflossing van de totale lening na afloop van de opleiding is € 73,28 per maand (thuiswoonsituatie) of € 76,35 per maand (uitwoonsituatie).

De hier genoemde bedragen zijn gebaseerd op rekenvoorbeelden: zie ww.Duo.nl. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Het zal u duidelijk zijn dat de drempel om te kiezen voor particulier onderwijs van het Kronenburgh MEAO College met studiefinanciering beduidend lager ligt dan vaak wordt gedacht.