Business Administration & Control voltijd MBO4 2-jarig

Business Services / Financiële Dienstverlening FD

Ben jij goed met cijfers en kun je dus goed rekenen? Lijkt het je interessant om de financiële administratie van een bedrijf te doen. Ga jij zorgen voor een goede balans tussen inkomsten en uitgaven binnen het bedrijf? Wil je meehelpen bij het maken van financiële rapportages voor het management? Wil jij de voorbereidingen doen voor de Accountant en de Belastingdienst? Herken jij jezelf? Meld je dan aan voor de 1 of 2-jarige opleiding Business Administration & Control Specialist voltijd MBO 4 bij het Kronenburgh MEAO College in Den Haag. (Dit is de nieuwe naam voor de voormalige opleiding Junior Assistent-Accountant / Bedrijfsadministrateur.)
Algemeen

Beroep
De Business Administration & Control Specialist is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn dan primair intern gericht. Je kunt ook werkzaam zijn bij een accountantskantoor of bij een administratiekantoor en verricht je werkzaamheden vooral in de MKB-praktijk, dus werk je met name voor de kleinere bedrijven. De werkzaamheden zijn enerzijds gericht op het controleren, beheren en bijwerken van de dagboeken, anderzijds assisteer je bij de periodeafsluitingen en bij de aangifte omzetbelasting. Ook heb je de taak om financiële informatie van de klant te controleren (samenstellingsopdracht en het opstellen van belastingaangiften) en om, indien gewenst, financieel-administratieve en/of fiscale ondersteuning te bieden. Het is belangrijk om situaties te kunnen beoordelen waarbij het gaat om een afweging tussen klanttevredenheid en correcte toepassing van de regelgeving.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- MBO 4 in twee jaar tijd;
- Optioneel na 1 jaar examen MBO3 Allround Assistant Business Services;
- Optioneel extra diploma’s: Praktijkdiploma Boekhouden PDB;
- Goede balans theorie en praktijk; ochtend: werkcolleges, middag: practicum;
- Think - Act - Grow: leren door doen;
- Al het huiswerk wordt onder begeleiding gemaakt tijdens het practicum (dus 's avonds de tijd om bijvoorbeeld te sporten);
- Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;
- Gemiddelde groepsgrootte: 15 studenten; bij opleidingsrichtingspecifieke modules nog kleinere groepsgrootte, dus veel aandacht en begeleiding;
- Tweetalig: een deel van de modules verzorgen wij Engelstalig;
- Basis Business programma + beroepsspecialisatie Business Administration & Control;
- Veel interessanter dan Havo, maar wel ook in 2 jaar je diploma;
- Goede voorbereiding op HBO of Kronenburgh Bachelor Business and Management;
- Ga leren wat je wél interesseert.

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke brede opleiding.

Opleidingsniveau: Pré bachelor / Pré university
Deze MBO4 beroepsopleiding (vocational learning) op havo-niveau is dé voorbereiding op het HBO of de Kronenburgh Bachelor Business and Management. Daarom typeren wij deze opleiding als pré bachelor / pré university. Lees meer over de keuze tussen havo of mbo4 bij Kronenburgh.

Kijk voor meer informatie over het beroep bij deze opleiding op www.kiesmbo.nl en www.bekijkjetoekomst.nl.

Klik voor deze studierichting in deeltijd.

Collegeprogramma

Tweejarig programma MBO4
Eerste jaar, Tweetalig (Nederlands en Engels)

Generiek:

 • Nederlands, Engels en Rekenen.

Basis Business:

 • Office (Word, Excel en PowerPoint);
 • Persoonlijk Profileren (Presenteren, Onderhandelen en Vergaderen) (K0877);
 • Burgerschap, Solliciteren, Work Experience in Business;
 • Commerciële Economie;
 • Research and Plan a Marketing Campaign;
 • Pitching for a New Business / Telesales;
 • Sales Techniques and Processes;
 • Innovation Management;
 • Managing an Event;
 • International Business;
 • E-commerce.

Beroepsspecialisatie:

 • Basiskennis Boekhouden;
 • Basiskennis Calculaties;
 • Bedrijfsadministratie + Exact;
 • Belastingrecht;
 • Creditmanagement.

- Stage / Beroepspraktijkvorming BPV.

Tweede jaar, Tweetalig (Nederlands en Engels)
Generiek:

 • Nederlands, Engels en Rekenen.

Basis Business:

 • Loopbaan;
 • Exploring Business, Enterprise and Entrepreneur, Launch and Run an Enterprise, Survival and Growth (K0165);
 • Developing an Enterprise Strategy;
 • Market research;
 • Investigating Customer Services;
 • Human Resource Management;
 • Business Etiquette / Intercultural Business;
 • Keuze: Voorbereiding Havo Economie (K0843); of
 • Keuze: Business Spaans (K0999 Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs) (Tevens verplicht Basis Business Spaans).

Beroepsspecialisatie:

 • Financiering en Projectadministratie, of: Basis Business Spaans;
 • Kostencalculaties;
 • Auditting and Assurance;
 • BA Profiel: samenstellingsopdracht.

- Stage / Beroepspraktijkvorming BPV;
- Opdrachten Loopbaan Burgerschap.

Keuzedelen: K0165: + (K0843 of K0999)

 

Examinering

Wij verzorgen het onderwijs op een Havo 4-5 niveau.

Tweejarige opleiding
De tweejarige opleiding voltijd BOL is bedoeld voor studenten met een VMBO Gemengd of Theoretische Leerweg TL / MAVO diploma. Van studenten met een VMBO-kaderdiploma verwachten wij een goede cijferlijst.

Ook met een overgangsbewijs havo 3>4 kun je inschrijven.

Eenjarige opleiding
Met een MBO 3 diploma of een havo diploma krijg je toegang tot onze eenjarige MBO 4 opleidingen. Ook een overgangsbewijs havo 4-5 geeft toegang.

Tussentijdse instroom
Het collegejaar is opgebouwd uit 4 collegeperiodes. Het is mogelijk om lopende het collegejaar in te stromen steeds wanneer er een nieuwe periode start: augustus, oktober, januari of april.

Examinering

Dit is een door het ministerie OCW erkende opleiding:
crebo 25140 Junior Assistent-accountant MBO 4 of crebo 25138 Bedrijfsadministrateur MBO 4. Bekijk het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.

Deze opleiding gaat over naar: crebo 25725 Business Administration & Control Specialist MBO 4. Bekijk het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.

MBO 3 examinering na het eerste leerjaar is bij deze opleiding mogelijk: Allround Assistant Business Services crebo 25723. Het MBO 3 diploma is een extra borging in het geval dat de lat het tweede jaar voor jou net te hoog ligt.

De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (praktijkexamen op de stage/BPV-leerwerkplek).

Je verkrijgt het MBO-diploma, wanneer je voor elke collegemodule een voldoende hebt, de stage/BPV-beoordeling voldoende is, opdrachten 'Loop en Burgerschap' hebt voldaan en je de proeve van bekwaamheid met een voldoende hebt afgerond. Meer informatie is beschikbaar in de Onderwijsexamenregeling OER; als document beschikbaar via het Kronenburgh onderwijssysteem Viadesk.

Externe examens
Examinering door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens:
Praktijkdiploma Boekhouden PDB:

 • Basiskennis Boekhouden BKB
 • Basiskennis Calculatie BKC
 • Bedrijfs Administratie FA
 • Kostencalculatie KC
 • Financiering F

Deze externe examens geven diploma's die aanvullend zijn op het MBO-diploma en die zeer worden gewaardeerd door werkgevers. Aanmelding voor de externe examens verloopt niet via Kronenburgh. Je geeft jezelf op voor de externe examens.

Vervolgopleiding

Na afronding van je opleiding bij het Kronenburgh MEAO College kun je gaan werken of verder studeren. Dit kan binnen het reguliere HBO of bij Kronenburgh International Business School (KIBS). Je kunt dan kiezen uit de volgende onderwijsprogramma’s

 • Higher National Certificate in Business

Dit 1-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een propedeuse / associate. Internationaal ook aangeduid met BTEC 4. Het programma is weer het eerste jaar uit het onderstaande tweejarige HND-programma. (Read more)

 • Higher National Diploma in Business HND

Dit 2-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een 3-4-jarige hbo-opleiding. Internationaal ook aangeduid met BTEC 5. Het behalen van HND kan via verschillende keuzeroutes: Pathways:

Na de succesvolle afronding van het HND-programma krijg je toegang tot de Top-up.

 • Top-up International Business Management

Na de succesvolle afronding van dit 3 of 3,5-jarig full-time Engelstalig internationaal programma ontvang je de bachelors’ degree van de University of Essex.

Je kunt ervoor kiezen dit derde jaar te doen bij de University of Essex. Een jaartje studeren in het buitenland staat goed op je CV en is een enorme ervaring.

Je kunt er ook voor kiezen om de opleiding in deeltijd af te ronden bij Kronenburgh. Dan duurt de opleiding een half jaar langer. Je gaat dan leren en werken combineren. Werken bij een internationale organisatie telt ook weer mee op je CV (Read more).

 

Na een succesvol afgerond collegejaar bij Kronenburgh ontvang je dus een ‘certificate, diploma or degree’.

 

Kronenburgh International Business School (KIBS):

“We educate talent for future board positions”

Planning

Introductiedag: maandag 26 augustus 2024. Een leuke dag om je studiegenoten te leren kennen.

Start Colleges: dinsdag 27 augustus 2024.

 

Vertraagd instromen is mogelijk lopende de eerste collegeperiode (wat is gemist moet wel worden ingehaald).

Tussentijdse instroom is mogelijk steeds wanneer er een nieuwe periode start: augustus, oktober, januari of april.

Tijd: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.20 uur. Je volgt 's morgens werkcolleges en 's middags practicum. Tijdens het practicum maak je ook al het huiswerk onder begeleiding van de docent.

Collegeplanning
Het collegejaar is ingedeeld in 4 periodes. Elke collegeperiode wordt afgesloten met een tentamenweek. In de periode 1 en 2 verzorgen 5 dagen in de week college. In de derde periode zijn er vier collegedagen en is er 1 dag onbegeleid zelfstandig werken. Tijdens deze dag ga je solliciteren voor een BPV/stageplaats en ga je de eerste stageopdrachten maken. Tevens kun je dan de optionele externe examens doen. Tijdens de vierde periode ga je ongeveer 15 weken stagelopen (Beroepspraktijkvorming BPV).

Tweejarig programma
Collegerooster: 2023-2024
Collegerooster: 2024-2025

Investering

De beste investering
Kronenburgh is een privéschool. Met particulier onderwijs investeert je in goed onderwijs. Daar heb je je hele toekomstige carrière profijt van.

Eerste collegejaar
Collegejaar € 14.495,00
Literatuur € 952,00
Totaal € 15.447,00
Tweede collegejaar
Collegejaar € 14.495,00
Literatuur € 631,00
Totaal € 15.126,00
Proeve van bekwaamheid € 850,00
Totaal € 31.423,00
collegegeld in 7 termijnen per collegejaar € 2.132,84

Optionele externe Examinering:
Kijk bij de exameninstelling Associatie voor de actuele kosten: € 218,- *3 = € 654,-. Je geeft jezelf op voor deze examens. Dit verloopt niet via Kronenburgh.

Goed om te weten:
- Je brengt je eigen volwaardige laptop mee naar de werkcolleges (dus inclusief 'harde schijf'). Wij werken met Microsoft Office 2016 of hoger (Word, Excel, PowerPoint: full software version, dus geen beperkte of gratis versie).
- Je bent in het bezit van een representatief business suit (heren: kostuum, dames: mantelpak).

Mooi meegenomen:
- inclusief inschrijfgeld;
- inclusief introductie;
- inclusief Kronenburgh das of sjaaltje;
- inclusief studiereis (vlieg- en overnachtingskosten);
- geen lesgeld betalen aan overheid (scheelt per jaar: € 1.239,- (2022-2023));
- studiefinanciering (reisproduct, basisbeurs gift, lening);
- fast track dus 1 , 2 tot 3 jaar eerder naar werk of HBO (dan via regulier MBO), dus eerder naar de arbeidsmarkt (eerder salaris).

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@meao-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging

‘Ik heb mijn HAVO diploma en ben naar het HBO gegaan. Maar ik merk dat dit onderwijssysteem voor mij niet werkt. Ik kies nu voor het eenjarige MBO4 programma van Kronenburgh. Dan leer ik tenminste een vak en kan ik gaan solliciteren. Met alleen een HAVO diploma kwam ik niet aan de bak. Dit Fast Track programma is echt een uitdaging.’

Gediplomeerd HAVIST