Assistent-Makelaar (Legal Specialist) voltijd MBO4 2-jarig

Vastgoedmanagement VM / Private Fast Track

Vind jij het interessant om huizen of bedrijfspanden te kopen of te verkopen / te huren of te verhuren? Wil jij de makelaar hierbij ondersteunen? Wil jij, door goede vragen te stellen, de wensen van de klant op een rijtje krijgen? Wil jij kopers, verkopers, huurders of verhuurders de beste service bieden? Kun jij als spin in het web alle lopende zaken binnen het makelaarskantoor in goede banen leiden? Is jouw Nederlands (o.a. spelling) goed? Heb je een commercieel talent? Herken jij jezelf? Meld je dan aan voor de 1 of 2-jarige opleiding Assistent Makelaar (Legal Specialist) voltijd MBO4 bij het Kronenburgh MEAO College in Den Haag.
Algemeen

Beroep
De assistent makelaar werkt voornamelijk in loondienst op een makelaarskantoor. Hij voert werkzaamheden uit binnen de lokale woningmarkt: verkoop, aankoop en taxaties.
De assistent makelaar wonen ondersteunt / werkt in opdracht van de gecertificeerd makelaar. Hij informeert en adviseert binnen bemiddelingsopdrachten over aan- c.q. verkoopstrategieën, verzorgen en begeleiden van bezichtigingen, beoordelen van de waarde van de woning, bewaken van juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, begeleiden bij de afwikkeling van de aan- c.q. verkoop. De assistent makelaar ondersteunt de gecertificeerd makelaar bij de huur en verhuur van woningen binnen de particuliere huurwoningenmarkt.De makelaar die je ondersteunt kan ook bezig zijn met bedrijfspanden (bedrijfsonroerendgoed). Ook ondersteunt de assistent de makelaar bij het beheren van het relatiebestand, het assisteren bij opstellen van een marketing- en/of pr-plan en het uitvoeren van promotieactiviteiten.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- MBO4 in twee jaar tijd;
- Optioneel na 1 jaar examen MBO3 Allround Assistant Business Services;
- Optioneel extra diploma: Assistent makelaar wonen ARMT;
- Goede balans theorie en praktijk; ochtend: werkcolleges, middag: practicum;
- Think - Act - Grow: leren door doen;
- Al het huiswerk wordt onder begeleiding gemaakt tijdens het practicum (dus 's avonds de tijd om bijvoorbeeld te sporten);
- Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;
- Gemiddelde groepsgrootte: 15 studenten; bij opleidingsrichtingspecifieke modules nog kleinere groepsgrootte, dus veel aandacht en begeleiding;
- Tweetalig: een deel van de modules verzorgen wij Engelstalig;
- Basis Business programma + beroepsspecialisatie Assistent-Makelaar;
- Veel interessanter dan Havo, maar wel ook in 2 jaar je diploma;
- Goede voorbereiding op HBO of Kronenburgh Bachelor Business and Management;
- Ga leren wat je wél interesseert.

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke brede opleiding.

Opleidingsniveau: Pré bachelor / Pré university
Deze MBO4 beroepsopleiding (vocational learning) op havo-niveau is dé voorbereiding op het HBO of de Kronenburgh Bachelor Business and Management. Daarom typeren wij deze opleiding als pré bachelor / pré university. Lees meer over de keuze tussen havo of mbo4 bij Kronenburgh.

Kijk voor meer informatie over het beroep bij deze opleiding op www.kiesmbo.nl en www.bekijkjetoekomst.nl.

Klik voor deze studierichting in deeltijd.

 

Collegeprogramma

Fast track: tweejarig programma MBO4
Eerste jaar, tweetalig (Nederlands en Engels)
Generiek:

 • Nederlands, Engels en Rekenen.

Basis Business:

 • Office (Word, Excel en PowerPoint);
 • Persoonlijk Profileren (Presenteren, Onderhandelen en Vergaderen) (Ko877);
 • Burgerschap, Solliciteren, Work Experience in Business;
 • Principles of Management;
 • Commerciële Economie;
 • International Business;
 • E-commerce.

Beroepsspecialisatie:

 • Investigating Customer Services;
 • Research and Plan a Marketing Campaign;
 • Pitching for a new Business / Telesales;
 • Digital Marketing;
 • Business and Environmental Sustainability;
 • Bouwkunde;
 • Vastgoedeconomie;
 • Praktijkleer Wonen / Praktijktoets Wonen;
 • Publiek- en Privaatrecht: Publiek- en Privaatrecht: Basis van het recht, Rechterlijke organisatie, Staatsrecht, Personen- en familierecht, Erfrecht, Goederenrecht, Verbintenissenrecht, Bijzondere overeenkomsten, Organisatiekunde, Faillissementsrecht en Burgerlijk procesrecht, Ruimtelijke Ordening, Bouwen, Grondzaken, Milieu en WABO, Notariaat en Kadaster.

- Stage / Beroepspraktijkvorming BPV.

Tweede jaar, tweetalig (Nederlands en Engels)
Generiek:

 • Nederlands, Engels en Rekenen.

Basis Business:

 • Loopbaan;
 • Branding / Spaans;
 • Innovation management;
 • Exploring Business, Enterprise and Entrepreneur, Launch and Run an Enterprise, Survival and Growth (K0165);
 • Business etiquette and Intercultural Business;
 • Basiskennis Boekhouden;
 • Basiskennis Calculaties;
 • Corporate Communicatie;
 • Keuze: Voorbereiding Havo Economie (K0843); of
 • Keuze: Business Spaans (K0999) (Tevens verplicht Basis Business Spaans).

Beroepsspecialisatie:

 • Sales Techniques and Processes;
 • Managing an Event;
 • Vastgoed Recap: Ethiek, Taxeren, SVM-examen training;
 • Profiel Juridisch: Bestuursrecht (sancties, procedure en bijzondere wetten),  Sociale zekerheid, Sociale kaart, Materieel strafrecht, Formeel strafrecht.

- Stage / Beroepspraktijkvorming BPV;
- Opdrachten Loopbaan Burgerschap.

Keuzedelen: K0165 (K0843 + K0999)

Examinering

Wij verzorgen het onderwijs op een Havo 4-5 niveau.

Tweejarige opleiding
De tweejarige opleiding voltijd BOL is bedoeld voor studenten met een VMBO Gemengd of Theoretische Leerweg TL / MAVO diploma. Van studenten met een VMBO-kaderdiploma verwachten wij een goede cijferlijst.

Ook met een overgangsbewijs havo 3>4 kun je inschrijven.

Eenjarige opleiding
Met een MBO3 diploma of een havo diploma krijg je toegang tot onze eenjarige MBO4 opleidingen. Ook een overgangsbewijs havo 4-5 geeft toegang.

Tussentijdse instroom
Het collegejaar is opgebouwd uit 4 collegeperiodes. Het is mogelijk om lopende het collegejaar in te stromen steeds wanneer er een nieuwe periode start: augustus, oktober, januari of april.

Examinering

Dit is een door het ministerie OCW erkende opleiding: crebo 25145 Juridisch administratief dienstverlener.
De opleiding Assistent Makelaar Wonen valt dus onder dit crebo en op het diploma zal dan ook Juridisch administratief dienstverlener worden vermeld.

Bekijk ook het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.

Je verkrijgt het MBO4 diploma, wanneer je voor elke collegemodule een voldoende hebt, de praktijkbeoordeling voldoende is, opdrachten 'Loop en Burgerschap' hebt voldaan en je het examen met een voldoende hebt afgerond. Meer informatie is beschikbaar in de Onderwijsexamenregeling OER; als document beschikbaar via het Kronenburgh onderwijssysteem Viadesk.

Optionele externe examens
Middels een extern extra examen kan de student ook het diploma Assistent Makelaar Wonen behalen: A-RMT. Examinering door de SVM NIVO voor Praktijkexamens: Assistent Makelaar Wonen. Je geeft jezelf op voor de externe examens. Dit verloopt niet via Kronenburgh.

Je kunt worden opgenomen in het Assistent Register Makelaar Taxateur Wonen A-RMT zodra je voldoet aan de voorwaarden.

 

Vervolgopleiding

Bedrijfsopleiding: Kandidaat Register Makelaar Taxateur Wonen K-RMT.

Na afronding van je opleiding bij het Kronenburgh MEAO College kun je gaan werken of verder studeren. Dit kan binnen het reguliere HBO of bij Kronenburgh International Business School (KIBS). Je kunt dan kiezen uit de volgende onderwijsprogramma’s

 • Higher National Certificate in Business

Dit 1-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een propedeuse / associate. Internationaal ook aangeduid met BTEC 4. Het programma is weer het eerste jaar uit het onderstaande tweejarige HND-programma. (Read more)

 • Higher National Diploma in Business HND

Dit 2-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een 3-4-jarige hbo-opleiding. Internationaal ook aangeduid met BTEC 5. Het behalen van HND kan via verschillende keuzeroutes: Pathways:

Na de succesvolle afronding van het HND-programma krijg je toegang tot de Top-up.

 • Top-up International Business Management

Na de succesvolle afronding van dit 3 of 3,5-jarig full-time Engelstalig internationaal programma ontvang je de bachelors’ degree van de University of Essex.

Je kunt ervoor kiezen dit derde jaar te doen bij de University of Essex. Een jaartje studeren in het buitenland staat goed op je CV en is een enorme ervaring.

Je kunt er ook voor kiezen om de opleiding in deeltijd af te ronden bij Kronenburgh. Dan duurt de opleiding een half jaar langer. Je gaat dan leren en werken combineren. Werken bij een internationale organisatie telt ook weer mee op je CV (Read more).

 

Na een succesvol afgerond collegejaar bij Kronenburgh ontvang je dus een ‘certificate, diploma or degree’.

 

Kronenburgh International Business School (KIBS):

“We educate talent for future board positions”

 

Planning

Introductiedag: maandag 26 augustus 2024. Een leuke dag om je studiegenoten te leren kennen.

Start Colleges: dinsdag 27 augustus 2024.

 

Vertraagd instromen is mogelijk lopende de eerste collegeperiode (wat is gemist moet wel worden ingehaald).

Tussentijdse instroom is mogelijk steeds wanneer er een nieuwe periode start: augustus, oktober, januari of april.

Tijd: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.20 uur. Je volgt 's morgens werkcolleges en 's middags practicum. Tijdens het practicum maak je ook al het huiswerk onder begeleiding van de docent.

Collegeplanning
Het collegejaar is ingedeeld in 4 periodes. Elke collegeperiode wordt afgesloten met een tentamenweek. In de periode 1 en 2 verzorgen 5 dagen in de week college. In de derde periode zijn er vier collegedagen en is er 1 dag onbegeleid zelfstandig werken. Tijdens deze dag ga je solliciteren voor een BPV/stageplaats en ga je de eerste stageopdrachten maken. Tevens kun je dan de optionele externe examens doen. Tijdens de vierde periode ga je ongeveer 15 weken stagelopen (Beroepspraktijkvorming BPV).

Tweejarig programma
Collegerooster: 2023-2024
Collegerooster: 2024-2025

Investering

De beste investering
Kronenburgh is een privéschool. Met particulier onderwijs investeert je in goed onderwijs. Daar heb je je hele toekomstige carrière profijt van.

Eerste collegejaar
Collegejaar € 14.495,00
Literatuur € 965,00
Totaal € 15.460,00
Tweede collegejaar
Collegejaar € 14.495,00
Literatuur € 616,00
Totaal € 15.111,00
Proeve van bekwaamheid € 850,00
Totaal € 31.421,00
collegegeld in 7 termijnen per collegejaar € 2.132,84

 

Optionele externe Examinering:
Kijk bij de exameninstelling SVM NIVO voor de actuele kosten: Pakket 3 € 995,70. Je geeft jezelf op voor deze examens. Dit verloopt niet via Kronenburgh.

Goed om te weten:
- Je brengt je eigen volwaardige laptop mee naar de werkcolleges (dus inclusief 'harde schijf'). Wij werken met Microsoft Office 2016 of hoger (Word, Excel, PowerPoint: full software version, dus geen beperkte of gratis versie).
- Je bent in het bezit van een representatief business suit (heren: kostuum, dames: mantelpak).

Mooi meegenomen:
- inclusief inschrijfgeld;
- inclusief introductie;
- inclusief Kronenburgh das of sjaaltje;
- inclusief studiereis (vlieg- en overnachtingskosten);
- geen lesgeld betalen aan overheid (scheelt per jaar: € 1.239,- (2022-2023));
- studiefinanciering reisproduct, basisbeurs gift, lening);
- fast track dus 1 , 2 tot 3 jaar eerder naar werk of HBO (dan via regulier MBO), dus eerder naar de arbeidsmarkt (eerder salaris).

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@meao-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging

‘Ik heb mijn HAVO diploma en ben naar het HBO gegaan. Maar ik merk dat dit onderwijssysteem voor mij niet werkt. Ik kies nu voor het eenjarige MBO4 programma van Kronenburgh. Dan leer ik tenminste een vak en kan ik gaan solliciteren. Met alleen een HAVO diploma kwam ik niet aan de bak. Dit Fast Track programma is echt een uitdaging.’

Gediplomeerd HAVIST