Ouders doen mee

Ouders maken weer heel andere overwegingen bij hun keuze voor Kronenburgh dan hun zoon of dochter.

Tijdens de opleiding zijn ouders betrokken supporters.

Waarom kiezen ouders voor Kronenburgh ?

Sommige ouders hebben de afgelopen jaren op de middelbare scholen ervaren dat hun zoon of dochter de leerstof niet interessant vindt. Hierdoor is het moeilijk om tot leren te komen. Dat is jammer want de leercapaciteiten zijn zeker wel aanwezig.

Ouders zien dat hun zoon of dochter wel een idee heeft in welke richting te willen gaan studeren op het HBO of later te willen werken. Waarom dan nog weer twee jaar algemene leerstof op de HAVO wanneer je ook kunt kiezen voor een tweejarig beroepsgericht MBO programma in die richting?

Ouders vragen zich af of hun zoon / dochter zou passen binnen de studentenpopulatie binnen het reguliere onderwijs.

Ouders verwachten dat hun zoon dochter beter tot zijn / haar recht zal komen binnen een kleinschaliger schoolsysteem.

Het onderwijsconcept van Kronenburgh spreekt aan: Think – Act – Grow, huiswerk wordt gemaakt tijdens de collegedag, einde-dag-toetsen enz.

Hoe worden ouders geïnformeerd voor en tijdens de opleiding?

Tijdens de ‘Dinsdagavond Inloopavond’ komen ouders mee naar het kennismakingsgesprek. Na de aanmelding krijgen ouders mede toegang tot het schoolsysteem Viadesk. Ouders ontvangen ook de belangrijke documenten zoals de studiewijzer. Begin van het nieuwe collegejaar is er voor ouders een informatieavond. We bekijken het collegerooster, hoe het schoolsysteem Viadesk werkt en bespreken de collegeregels (studiewijzer). Ook in het tweede jaar zijn ouders weer welkom.

Binnen het schoolsysteem kunnen ouders de opdrachten zien die de student maakt. De resultaten van de einde-dag-toetsen zijn zichtbaar.

Na elke collegeperiode ontvangen ook de ouders de studentbeoordeling. Dit is de cijferlijst met daarbij ook de door de docent ervaren professionaliteit van de student. Daarna is het mogelijk om de beoordeling met de collegebegeleider of collegedirecteur te bespreken op school of telefonisch.

Tijdens de stage / BPV krijgen ook ouders reminders om zoon of dochter te stimuleren binnen de planning te blijven.

Wat wordt van ouders verwacht ?

De leerstof van de studenten is nu heel anders dan op de middelbare school. Vraag waar de colleges over gingen en bespreek hoe de leerstof binnen uw eigen werk terugkomt. Dus toon interesse!

Ouders hebben een rol bij de afronding van een module: vraag of de opdrachten tijdens de laatste collegedag zijn ingeleverd / deadlines zijn gehaald.

Ouders hebben een rol rond de tentamenweek, maar ook bij tussentijdse tentamens: stimuleren tot studeren voor de tentamens, zorgen dat de agenda leeg is / voldoende tijd wordt genomen om te studeren.

Wanneer er een hertentamen moet worden gemaakt, is er ook een rol voor de ouders. Allereerst bewaken dat de student het hertentamen niet vergeet (agendabeheer) en stimuleren tot studeren.

Ouders helpen ook mee bij het vinden van een stage BPV plek (binnen het eigen / ‘warme’ netwerk). In de tweede week van de stage BPV periode moet de student een planning maken. In deze planning staat wanneer de student de BPV opdrachten gaat maken (in eigen tijd). Het mede bewaken van deze planning is belangrijk en ook het taalkundig meelezen.

De rol van de ouders is dus met name belangstelling blijven tonen en stimuleren door vragen te stellen. Het is echt de student die nu zelfstandig de verantwoordelijkheid moet nemen en moet ervaren wat het effect van eigen handelen is: deadline is deadline / afspraak is afspraak. Er gebeurt niets wanneer jezelf niet tot actie komt.

Wat ervaren ouders tijdens de opleiding ?

Ouders geven aan te zien dat hun zoon of dochter goed functioneert binnen de structuur van de collegedag bij Kronenburgh. Het is voor iedereen prettig dat het huiswerk onder begeleiding van de docent tijdens het practicum wordt gemaakt.

Ouders geven ook aan dat zij zien dat hun zoon of dochter de leerstof interessant vindt. Het leerplezier is hierdoor veel groter. Ouders zien dat studenten verantwoordelijkheid nemen. Veel studenten behalen ook duidelijk betere studieresultaten dan zij op de middelbare school deden.

Ouders ervaren dat ze opeens heel andere gesprekken kunnen voeren met hun zoon / dochter: vakinhoudelijke gesprekken.

Dat studenten bij Kronenburgh zowel breed als diep, dus zowel ‘business wise’ en vakinhoudelijk worden opgeleid wordt door ouders gewaardeerd.

Ouders geven ook aan de medestudenten als prettig te ervaren.

Ook de toegezonden studentbeoordelingen inclusief de hertentamenplanning worden door ouders als waardevol beschouwd.

De twee collegejaren bij Kronenburgh vliegen voorbij en ouders zien na die twee jaar een zoon of dochter die een enorme groei heeft doorgemaakt: om echt trots op te zijn !