STUDIE-INFORMATIE

Lees meer over hoe de studie is ingericht en hoe we je voorbereiden op het functioneren binnen het (internationale) bedrijfsleven.

Studiewijzer e.d.

Op onze internetsite valt reeds veel te lezen over het onderwijs bij het Kronenburgh MEAO College.

De Studiewijzer geeft nog meer concrete informatie over hoe wij onze onderwijs vormgeven. Van een verlofaanvraag tot wanneer gaan we zakelijk gekleed. Veel vragen worden beantwoord door het lezen van onze studiewijzer.

De (juridische) kaders waarbinnen wij ons onderwijs verzorgen, zijn weergegeven in de onderstaande documenten:
– de onderwijsovereenkomst;
– het studentenstatuut.

Tot prestaties komen binnen een heldere structuur

Opbouw collegejaar
Het Kronenburgh MEAO College verzorgt versnelde MBO opleidingen. Elk collegejaar bestaat uit 4 periodes: 3 college-periodes van 8 weken en 1 stage / beroepspraktijkvorming (BPV) periode van ongeveer 15 weken.
Elke collegeperiode wordt afgesloten met een tentamenweek (T). In het collegerooster volgen we de school-vakanties van regio midden inclusief de afwijkingen van regio Haaglanden.

Het examenjaar wordt afgesloten met een examen in de praktijk: de proeve van bekwaamheid.

Opbouw collegedag
Tijdens een collegedag (9.00 – 16.20 uur) staat steeds 1 module centraal (hetzelfde vak, bijvoorbeeld de gehele dag de module ‘Ondernemer MKB’). Zo kunnen we goed de diepte in gaan. In de ochtend behandelen we tijdens de werkcolleges de theorie (Think) afgewisseld met kleine oefeningen. In de middag brengen we tijdens het practicum alle theorie in de praktijk door het maken van opdrachten, uitwerken van cases, projecten en we maken al het huiswerk (Act).
De collegedag sluiten we af met een einde-dag-toets. Zo weet je elke dag of je op niveau bent. Ook de docent heeft elke dag zicht op of iedereen goed meekomt of dat bepaalde leerstof nog extra aandacht verdient voor de hele groep een individuele student wat extra uitleg nodig heeft.

Begeleiding

Kronenburgh is geen leerfabriek. Bij modules voor meerdere studierichtingen is de gemiddelde groepsgrootte: 15 studenten; bij opleidingsrichtingspecifieke modules is de gemiddelde groepsgrootte nog kleiner. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Bij vragen loop je gewoon binnen bij de collegedirecteur en / of je studiebegeleider. Bij Kronenburgh doen we niets liever dan je naar de eindstreep te brengen en je het felbegeerde Kronenburgh diploma te overhandigen. Daarom begeleiden docenten je elke collegedag tijdens de werkcolleges en practica, daarom krijg je dagelijks een einde-dag-toets en tentamentraining aan het einde van de module. Wanneer je een module niet hebt gehaald, krijg je een herkansing. Vervolgens mag je nog het volgende jaar hertentamen doen bij de nieuwe eerstejaars studenten. Tijdens je stage / beroepspraktijkvorming BPV heb je zowel een praktijkbegeleider als een collegebegeleider.

Zelf verantwoordelijkheid nemen

Bij Kronenburgh bereiden wij je voor op het functioneren binnen het bedrijfsleven door aan te sluiten bij de ‘codes’ (regels) die daar gebruikelijk zijn. Het nakomen van afspraken is bijvoorbeeld erg belangrijk. Doe je dit niet, ben je altijd zelf de gene die hier last van heeft: je krijgt geen positieve beoordeling en de rest van de collegegroep gaat door met de nieuwe uitdagingen (nieuwe modules)! Dat wil je niet en zo leer je zelf verantwoordelijkheid te nemen, gewoon omdat jij het zelf belangrijk vindt een goede prestatie neer te zetten. Een werkcollege (collegeochtend) zien wij als een vergadering binnen het bedrijfsleven. De mobiele telefoons staan uit tijdens de vergadering. De voorzitter (de docent) heeft het woord en verwacht een bijdrage van alle deelnemers (de studenten) tijdens de vergadering. Het practicum (collegemiddag) zien wij als de reguliere werkzaamheden die je als medewerker verricht binnen het bedrijfsleven. Je levert kwaliteit bij het uitvoeren van de taken die je zijn toebedeeld. Je zoekt zo nodig de samenwerking met andere medewerkers (studenten) en zoekt de feedback van je teamleider (de docent). Over de kwaliteit die je levert, krijg je elke dag feedback (einde-dag-toets). Na elke periode krijg je een beoordeling met een overzicht van de behaalde resultaten en een beoordeling van je professionaliteit. Je leert bij Kronenburgh wat het effect is van je eigen handelen. Je leert ook wat je voor elkaar kunt krijgen wanneer jij er zelf voor gaat.

In de breedte en de diepte

Je wordt vanaf dag 1 heel gericht opgeleid voor de kwalificaties die het bedrijfsleven heeft geformuleerd voor jouw studierichting. Daarbij gaan we flink de diepte in en leer je de de ‘ins and outs’ van het beroep.

We werken ook in de breedte aan jouw ontwikkeling. Zo werk je tijdens de module Persoonlijk Profileren aan je presentatie-, vergader- onderhandel- en sollicitatievaardigheden. Tijdens weer andere modules werk je aan je projectmanagement- en teammanagementvaardigheden. In het eerste leerjaar schrijf je een marketingplan om een product of dienst in de markt te zetten. In het tweede leerjaar krijg je de Ondernemersopleiding en presenteer je je ondernemingsplan aan een financier zoals de Rabobank. Zo zie je maar wat je allemaal kunt doen in twee jaar tijd. Tijdens onze opleiding groei jij enorm en daar zijn wij dan weer enorm trots op.

Voorbereiden op het (internationale) bedrijfsleven

Als voorbereiding op het werken binnen het bedrijfsleven gaan we ook op bedrijfsbezoek. Natuurlijk kleden we ons dan zakelijk representatief: heren in kostuum en dames in mantelpak of jurk. Ook draag je je ‘business suit’ soms tijdens de colleges, wanneer je bijvoorbeeld een presentatie verzorgt voor externe beoordelaar of gastspreker.

Tijdens het tweede leerjaar volg je de module ‘Business etiquette’: hoe hoort het binnen het bedrijfsleven. Ook staan we stil bij hoe dit gaat wanneer je samenwerkt met mensen uit verschillende landen (international Business). We verzorgen ook enkele modules Engelstalig.

Je leert wat er allemaal bij komt kijken als zelfstandig (internationaal) ondernemer. Stage / Beroepspraktijkvorming (in het buitenland) en de studiereis waarbij we ook ondernemers in het buitenland bezoeken; het is allemaal onderdeel van de opleiding. Het doel is om jou voor te bereiden op een mooie (internationale) carrière binnen het bedrijfsleven.

Eindexamen: Proeve van Bekwaamheid

Het laatste onderdeel van de opleiding is de Proeve van Bekwaamheid (PvB): het eindexamen.

De proeve van bekwaamheid stamt nog uit de middeleeuwen. De leerling timmerman maakte zijn meesterwerk. De meester kwam het timmerwerk beoordelen om te bepalen of de leerling kon worden bevorderd tot gezel.

Het is een praktijkexamen, want de theoretische tentamens zijn tijdens de collegeperiodes al afgerond.

Tijdens de proeve laat je zien dat je alle kwalificaties die horen bij jouw studierichting echt beheerst. De proeve wordt afgenomen op de stage BPV plaats waar je dan al een periode hebt gewerkt, alles hebt kunnen oefenen en helemaal thuis bent. Een onafhankelijk examinator neemt het examen af. Eerst bespreekt hij je stage / BPV werk. Daarna observeert de examinator jou in de beroepspraktijk. Je laat dan bijvoorbeeld zien dat je gesprekken kunt voeren met klanten, met de systemen kunt werken, documenten kunt opstellen. Ook laat je zien dat je onderzoek kunt doen of een plan van aanpak kunt opstellen en hierover een presentatie kunt geven aan het managementteam.

De PvB is de kroon op je prestaties bij Kronenburgh.