Tweetalig MBO onderwijs

Het is belangrijk om zowel het Nederlands als het Engels goed te beheersen. Daarom bieden wij bij het Kronenburgh MEAO College tweetalig onderwijs.

Ook modules in het Engels

Bij het Kronenburgh College verzorgen we ook modules in het Engels. De literatuur is dan in het Engels, de docent geeft les in het Engels, de docent en studenten spreken dan met elkaar in het Engels, opdrachten worden gemaakt in het Engels. Er worden ook modules in het Nederlands verzorgd. Kortom tweetalig onderwijs.

Voorbereiding op bedrijfsleven en Bachelor

Binnen het bedrijfsleven wordt veel Engels gesproken. Daarom doen we dit binnen Kronenburgh ook. Wanneer je actief met het Engels bezig bent, ga je de taal steeds beter beheersen. Zo bereiden we je dus voor op de stage binnen de opleiding en je toekomstige baan bij een mooi bedrijf.

Ga je na het Kronenburgh MEAO College verder studeren bij de Kronenburgh International Business School? Ook dan is het fijn dat je reeds les hebt gehad in het Engels. Bij Kronenburgh verzorgen we de Bachelor geheel Engelstalig.

VMBO / MAVO Engels en weer verder

Natuurlijk heb je op het VMBO / de MAVO al Engels gehad. Dat is ook het niveau waar we van uitgaan. Dus ging Engels in het voortgezet onderwijs goed, dan gaat het bij Kronenburgh ook goed. Natuurlijk is het even wennen, maar het is ook heel snel weer gewoon.

Ook krijg je nog les in het Engels zelf. Want Engels is een MBO Examenvak. Nog een reden om actief te oefenen in het gebruik van de Engelse taal.

Als onderdeel uit het internationale Pearson BTEC programma

We maken bij Kronenburgh bij de Engelstalige modules meestal gebruik van de literatuur van Pearson. Deze vakliteratuur is speciaal geschreven voor beroepsonderwijs op MBO niveau. Engels op het juiste niveau dus.

De literatuur maakt onderdeel uit van het BTEC onderwijsprogramma. Een onderwijsprogramma dat wereldwijd wordt aangeboden. In Nederland dus ook door Kronenburgh. Meer informatie over BTEC kun je vinden bij de Kronenburgh International Business School. Bij de Kronenburgh International Business School verzorgen we ook volledig Engelstalige MBO4 opleiding Ondernemer Small Business en de opleiding International Business.

Ook basis business Spaans

Bij Kronenburgh krijg je ook nog de kans om kennis te maken met Spaans. Nog een taal die wereldwijd door zeer veel mensen wordt gesproken. Nederland is een handelsnatie. Dus is het handig om ook ‘wat’ Spaans te spreken. Daarom krijgen alle studenten een module ‘Basis business Spaans’. Het wordt door een Spaanstalige klant zeer gewaardeerd wanneer je een paar zinnen in het Spaans kunt spreken. Dus een goede manier om snel een goed contact te leggen en het verschil te maken met je concurrent.

Ook kun je voor Spaans kiezen als keuzevak in het tweede collegejaar van de MBO opleiding bij Kronenburgh. Tijdens het keuzedeel ga je weer een niveau verder.