VISIE OP HET ONDERWIJS

Het wordt vaak gezegd: “Vroeger leerden ze nog wat op school. Nu kunnen ze kunnen nog geen hamer vasthouden en met het competentie gericht onderwijs zakt het niveau van de opleiding nog verder weg”.

Onze visie is dat met competentie gericht onderwijs niets mis is, maar dat veel scholen dit vertalen in zelfontdekkend onderwijs. De docent geeft geen les, maar ‘begeleidt’ studenten bij het zelf ontdekken. Wanneer je toch alles zelf ontdekken moet, waarom zou je dan nog naar school gaan?

Wat Kronenburgh betreft, betekent competentiegericht onderwijs het op gestructureerde wijze werken aan je kennis, vaardigheden en werkhouding (competenties) zodat je die vakman wordt waar het bedrijfsleven op zit te wachten.

Als particulier opleidingsinstituut hechten wij aan een goede balans tussen kennisoverdracht en toepassen in de praktijk. Wij hanteren het THINK – ACT – GROW – leerprincipe. We beginnen met het aanbieden van kennis in onze werkcolleges (THINK), vervolgens gaan we oefenen tijdens de practica, stage of de beroepspraktijkvorming (ACT). Om zo uit te groeien tot die professional waar het bedrijfsleven op zit te wachten (GROW).

Verder staan wij voor ‘Activity Based Learning’ (leren door doen) wat betekent dat in al onze opleidingen de combinatie van leren en werken in de praktijk centraal staat. Leren door doen is de beste leermeester.

Het Kronenburgh MEAO College staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Een diploma krijg je bij ons niet cadeau. Hierdoor heeft ons diploma een marktwaarde. Niet iedereen kan bij Kronenburgh een opleiding volgen: Wij selecteren ‘aan de poort’ op vooropleiding, ambitie, cijferlijst en/of werkervaring.

In Haaglanden treden wij in de voetsporen van MEAO het Tinbergencollege; destijds verdwenen bij de ROC-vorming. Wij zetten de gedegen opleidingstraditie voort.

Het Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (MEAO) is een voormalige Nederlandse onderwijsterm. De term werd gebruikt voor opleidingen op mbo-niveau in de economische en administratieve beroepensfeer. Het MEAO staat ook voor degelijk onderwijs op niveau.
Wij werken vanuit een interconfessionele grondslag wat zich vertaalt in de zorg voor onze studenten en de aandacht voor hun functioneren in de maatschappij.

Als particulier opleidingsinstituut kunnen wij de beste docenten selecteren die tevens werkzaam zijn in of komen uit de praktijk van het bedrijfsleven. Middels de BPV Praktijkbegeleiders participeren werkgevers binnen ons onderwijs. Signalen uit het werkveld worden elk jaar vertaald binnen het onderwijsprogramma.

De eigenaren van het Kronenburgh MEAO College zijn onderwijskundigen en bedrijfskundigen met meer dan 25 jaar ervaring in het opleiden en ontwikkelen van studenten en medewerkers van bedrijven en organisaties. Wij genieten ervan hoe mensen groeien tijdens de opleiding. Als vakman mogen deze studenten ons diploma in ontvangst nemen: onze TROTS.

Think – Act – Grow

Tijdens de colleges staat steeds één vak/module centraal. Zo kunnen we goed de diepte in bij het behandelen van de theorie (Think). Naast het behandelen van de theorie, oefenen we ook reeds in het toepassen in de praktijk. Op uw werk gaat u hier mee verder (Act). Met elke nieuwe collegedag en elke nieuwe module zetten we samen weer een stap om uit te groeien tot die beroepsbeoefenaar waar het bedrijfsleven op zit te wachten (Grow) en bekronen we dit met een waardevol Kronenburgh certificaat of diploma.

‘Als kleinschalig college bieden we kansen om de opleiding succesvol af te ronden, maar we leggen de lat nooit omlaag.

Want een Kronenburgher maakt het verschil.’

Dhr. drs PSC Janssen MBA, collegedirecteur