KWALITEIT

Het Kronenburgh MEAO College staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Het Kronenburgh MEAO College is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): koepel voor particuliere opleiders. Wij hanteren ook de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Het Kronenburgh MEAO College werkt volgens de kaders van de onderwijsinspectie en heeft haar kwaliteitssysteem binnen deze kaders vormgegeven.

Het Kronenburgh MEAO College evalueert met de studenten en de docenten de afzonderlijke onderwijsmodules en de opleiding als geheel. Ook de BPV/stage praktijkbegeleiders worden jaarlijks om feedback gevraagd. De evaluatiegegevens worden besproken met de kwaliteitscommissie. Signalen worden zo mogelijk direct opgepakt: de lijnen zijn kort. Elk jaar krijgt het opleidingsprogramma een update.

Een signaal van een student wordt eerst kenbaar gemaakt bij de docent en daarna de directie met de intentie er samen uit te komen.
Bij het indienen van een formele klacht werken wij conform de klachtenprocedure van de NRTO inclusief de daarbij behorende geschillencommissie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij Deeltijd MBO3 – 4 Opleidingen eerst gewerkt wordt volgens de onderwijsexamenregeling (OER) en het studentenstatuut. Deze documenten zijn altijd beschikbaar via het intranet Viadesk. Daarna kan alsnog worden teruggevallen op de klachtenprocedure van de NRTO.

Het Kronenburgh MEAO College:

• is erkend door het Ministerie van Onderwijs Cultuur Wetenschappen onder het nummer: 30HM.
• is erkend door Pearson als aanbieden van BTEC 3-4-5 HNC HND
• is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
• mag het NRTO-Keurmerk voeren.
• is opleider voor de examens van de Nederlandse Associatie voor Examinering
• is opleider voor SVM NIVO (examenbureau vastgoedbranche) en WFT NIVO (examenbureau voor financiële dienstverlening).

Informatie over onze opleidingen wordt ook vermeld bij:

http://www.springest.nl

ROC.nl

MBO-Start

Portaal particulier onderwijs

Kies MBO / MBO stad

Bekijkjetoekomst

Scholenwijzer Den Haag