STAGE – Beroepspraktijkvorming BPV

De Stage / Beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel binnen de opleiding. Hét moment om alles wat je hebt geleerd bij Kronenburgh in de praktijk toe te passen. De voorbereiding op het praktijkexamen. De kans om te laten zien wie je bent en wat je in je mars hebt.

BPV in de vierde periode

Na de eerste drie collegeperiodes beheers je al veel beroepskwalificaties. Dat moet ook wel, want je gaat in periode vier al aan de slag binnen de beroepspraktijk: Beroepspraktijkvoming (BPV). Je gaat net als een uitzendkracht bijna 15 weken meewerken binnen een bedrijf. Dit is een zeer waardevolle ervaring.

Stage Beroepspraktijkvorming BPV

Bij Kronenburgh spreken we liever over Beroepspraktijkvorming BPV dan over stagelopen. Het woord stage klinkt als een beetje meelopen en meekijken. Dat is bij Kronenburgh zeker niet de bedoeling. Wanneer je bent ingewerkt, ga je zoveel als mogelijk volwaardig meewerken. Juist dan leer je super veel. Je neemt initiatieven, je trekt werk naar je toe. Je laat zien dat je een Kronenburger bent.

Voorbereiding op de BPV

Tijdens de opleiding oefenen de eerstejaars hun sollicitatievaardigheden. Tevens wordt een curriculum vitae CV opgesteld en de LinkedIn pagina gemaakt. Verder wordt uitleg gegeven wat er van je wordt verwacht tijdens de BPV.

Vinden van een stage BPV plek

De stageplaatsen worden vaak via het netwerk van de ouders gevonden of via www.stagemarkt.nl of via de adressen binnen het schoolsysteem Viadesk. De student regelt dus zelf de BPV plek: ook weer een nuttige ervaring. Ook ‘nee’ krijgen of geen reactie hoort hierbij.

Erkende BPV plek

De BPV plek moet gevonden worden bij een erkend leerbedrijf. Wanneer een bedrijf niet erkend is als leerbedrijf, kan die erkenning worden aangevraagd bij de Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven S-BB.

BPV opdrachten per studierichting

Bij elke studierichting moet je weer andere BPV opdrachten maken. Als eerstejaars student maak je de ‘basis’ opdrachten. Als tweedejaars maak je de basis en profielopdrachten. In elke opdracht toon je aan dat je relevante praktijkervaring hebt opgedaan. Op deze wijze laat je zien dat je alles kunt. Zo is de BPV dé voorbereiding op het eindexamen in de praktijk: de proeve van bekwaamheid.

BPV checklist

Op de BPV checklist hou je alles bij wat je tijdens de BPV moet doen. Alle opdrachten staan hier ook op vermeld. Bekijk de BPV checklist van jouw studierichting om een indruk te krijgen van de werkzaamheden die je gaat doen en de opdrachten die je dus gaat maken.