Juridisch Medewerker voltijd MBO4 2-jarig

Juridische Dienstverlening JD / Fast Track

Vind jij het belangrijk dat iemand die in zijn recht staat, dit gelijk ook krijgt? Vind jij een TV-programma als 'De Rijdende Rechter' interessant? Wil jij als juridisch dienstverlener de klant optimaal bedienen? Kun jij als spin in het web alle lopende zaken binnen een juridisch kantoor in goede banen leiden? Wil jij alles goed voorbereiden zodat de advocaat of de notaris zijn werk goed kan doen? Is jouw Nederlands (o.a. spelling) goed? Vind je het belangrijk dat de overheid goed werk levert voor haar burgers? Wil jij meewerken de wet- en regelgeving van de overheid goed uit te voeren? Lijkt het jou leuk om bij een gemeente, de provincie, het rijk of andere overheidsinstantie te werken? Zou jij binnen een bedrijf willen meewerken om de juridische zaken goed te regelen? Herken jij jezelf? Meld je dan aan voor de 1 of 2-jarige opleiding Juridisch Medewerker voltijd MBO4 bij het Kronenburgh MEAO College in Den Haag.
Algemeen

Beroep
De juridisch medewerker verstrekt en verzamelt informatie met betrekking tot bijvoorbeeld een klantdossier of het verloop van een juridische procedure. Hij controleert gegevens en bewijsstukken, onderzoekt de juistheid, volledigheid en relevantie van dossiergegevens en brengt een logische ordening aan. De juridisch medewerker stelt (juridische) documenten op of ondersteunt de leidinggevende daarbij. Daarnaast bewaakt hij de (wettelijke) termijnen per dossier en houdt hij overzicht op het verloop van de procedure. Juridisch medewerkers kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, de Belastingdienst, rechterlijke instanties, het notariaat, de deurwaarderspraktijk, de advocatuur, de makelaardij, alsmede het verzekeringswezen, maar ook op vele plekken binnen de overheid.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- MBO4 in één of twee jaar tijd;
- Goede balans theorie en praktijk; ochtend: werkcolleges, middag: practicum;
- Think - Act - Grow: leren door doen;
- Al het huiswerk wordt onder begeleiding gemaakt tijdens het practicum (dus 's avonds de tijd om bijvoorbeeld te sporten);
- Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;
- Gemiddelde groepsgrootte: 15 studenten; bij opleidingsrichtingspecifieke modules nog kleinere groepsgrootte, dus veel aandacht en begeleiding;
- Tweetalig: een deel van de modules verzorgen wij Engelstalig;
- Basis Business programma + beroepsspecialisatie Juridisch Medewerker;
- Interessant alternatief voor de Havo;
- Goede voorbereiding op HBO of Kronenburgh Bachelor;
- Ga leren wat je wél interesseert.

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke brede opleiding.

Opleidingsniveau: Pré bachelor / Pré university
Deze MBO4 beroepsopleiding (vocational learning) op havo-niveau is dé voorbereiding op het HBO of de Kronenburgh Bachelor. Daarom typeren wij deze opleiding als pré bachelor / pré university. Lees meer over de keuze tussen havo of mbo4 bij Kronenburgh.

Klik voor deze studierichting in deeltijd.

Collegeprogramma

Fast track: tweejarig programma MBO4
Eerste jaar
Generiek: Nederlands, Engels en Rekenen.
Beroepsspecifiek:

 • Office (Word, Excel en PowerPoint);
 • Persoonlijk Profileren (Solliciteren, Presenteren, Onderhandelen en Vergaderen);
 • Commerciële Economie;
 • Investigating Customer Service (in English);
 • Research and Plan a Marketing Campaign (in English);
 • Notuleren, Zakelijk Nederlands en Typvaardigheid;
 • Innovatiemanagement;
 • Managing an Event (projectmanagement) (in English);
 • Publiek- en Privaatrecht: Basis van het recht, Rechterlijke organisatie, Staatsrecht, Personen- en familierecht, Erfrecht, Goederenrecht, Verbintenissenrecht, Bijzondere overeenkomsten, Organisatiekunde, Faillissementsrecht en Burgerlijk procesrecht, Ruimtelijke Ordening, Bouwen, Grondzaken, Milieu en WABO, Notariaat en Kadaster;
 • Kantoorpraktijk: Schriftelijke en mondelinge informatie-uitwisseling, onderhouden relatienetwerk, uitvoeren administratieve taken, onderhouden (digitale) archief, beheren agenda, organiseren bijeenkomsten, verslaglegging en afhandeling actiepunten vergaderingen, ontvangen bezoekers, afhandelen facturen en declaraties;
 • Business Spaans (basis);
 • International Business (in English);
 • E-commerce.

- Stage / Beroepspraktijkvorming BPV.

Tweede jaar
Generiek: Nederlands, Engels en Rekenen.
Beroepsspecifiek:

 • Sales A;
 • Enterprise and Entrepreneurs (ondernemen) (in English);
 • Basiskennis Boekhouden;
 • BKL Arbeidsrecht;
 • Human Resources (in English);
 • Team Building in Business (in English);
 • Belastingrecht;
 • Schuld en Inkomen;
 • Taken Gemeenten / Sociaal Juridisch;
 • Profiel Juridisch: Bestuursrecht (sancties, procedure en bijzondere wetten), Sociale zekerheid, Sociale kaart, Materieel strafrecht, Formeel strafrecht;
 • Business etiquette and Intercultural Business (in English);
 • Keuzedeel: Havo Economie of Business Spaans.

- Stage / Beroepspraktijkvorming BPV;
- Opdrachten Loopbaan Burgerschap.

Keuzedeelnummers: Persoonlijk Profileren (K0877), Ondernemer MKB K0165 en Havo Economie (K0843) of Spaans A1/A2 (K0999)

Examinering

Wij verzorgen het onderwijs op een Havo 4-5 niveau.

Tweejarige opleiding
De tweejarige opleiding voltijd BOL is bedoeld voor studenten met een VMBO Gemengd of Theoretische Leerweg TL / MAVO diploma. Van studenten met een VMBO-kaderdiploma verwachten wij een goede cijferlijst.

Ook met een overgangsbewijs havo 3>4 of MBO2 diploma kun je inschrijven.

Eenjarige opleiding
Met een MBO3 diploma of een havo diploma krijg je toegang tot onze eenjarige MBO4 opleidingen. Ook een overgangsbewijs havo 4-5 geeft toegang.

Examinering

Dit is een door het ministerie OCW erkende opleiding:
- crebo 25145: Juridisch administratief dienstverlener.

Bekijk ook het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.

Je verkrijgt het MBO4 diploma, wanneer je voor elke collegemodule een voldoende hebt, de praktijkbeoordeling voldoende is, opdrachten 'Loop en Burgerschap' hebt voldaan en je het examen met een voldoende hebt afgerond. Meer informatie is beschikbaar in de Onderwijsexamenregeling OER; als document beschikbaar via het Kronenburgh onderwijssysteem Viadesk.

Externe examens
n.v.t.

Planning

Introductiedag: maandag 22 augustus 2022. Een leuke dag om je studiegenoten te leren kennen.

Start: dinsdag 23 augustus 2022.

Tijd: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.20 uur. Je volgt 's morgens werkcolleges en 's middags practicum. Tijdens het practicum maak je ook al het huiswerk onder begeleiding van de docent.

Collegeplanning
Het collegejaar is ingedeeld in 4 periodes. Elke collegeperiode wordt afgesloten met een tentamenweek. In de periode 1 en 2 verzorgen 5 dagen in de week college. In de derde periode zijn er vier collegedagen en is er 1 dag onbegeleid zelfstandig werken. Tijdens deze dag ga je solliciteren voor een BPV/stageplaats en ga je de eerste stageopdrachten maken. Tevens kun je dan de optionele externe examens doen. Tijdens de vierde periode ga je ongeveer 15 weken stagelopen (Beroepspraktijkvorming BPV).

Tweejarig programma
Collegerooster: 2021-2022
Collegerooster: 2022-2023

Investering

Tweejarige opleiding
Eerste collegejaar
Kronenburgh collegegeld € 12.495,-
Studystore literatuur € 1.055,-
Totaal € 13.5503,-

Tweede collegejaar
Kronenburgh collegegeld € 12.495,-
Studystore literatuur € 665,-
Totaal € 13.160,-

Termijnen: collegegeld per jaar in 10 termijnen, per termijn € 1.280,74

MBO praktijkexaminering: (proeve van bekwaamheid) € 775,-

Totaal tweejarige voltijd MBO4 opleiding: collegegeld + literatuur + examinering € 27.485,-

Goed om te weten:
- Je brengt je eigen volwaardige laptop mee naar de werkcolleges (dus inclusief 'harde schijf'). Wij werken met Microsoft Office 2016 of hoger (Word, Excel, PowerPoint: full software version, dus geen beperkte of gratis versie).
- Je bent in het bezit van een representatief business suit (heren: kostuum, dames: mantelpak).

Mooi meegenomen:
- inclusief inschrijfgeld;
- inclusief introductie;
- inclusief Kronenburgh das of sjaaltje;
- inclusief studiereis (vlieg- en overnachtingskosten);
- geen lesgeld betalen aan overheid (scheelt per jaar: € 1.168,- (2019-2020));
- studiefinanciering (reisproduct, gift, lening);
- fast track dus 1 tot 2 jaar eerder naar werk of HBO (dan via regulier MBO): eerder naar de arbeidsmarkt, eerder salaris.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@meao-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging

‘Ik heb mijn HAVO diploma en ben naar het HBO gegaan. Maar ik merk dat dit onderwijssysteem voor mij niet werkt. Ik kies nu voor het eenjarige MBO4 programma van Kronenburgh. Dan leer ik tenminste een vak en kan ik gaan solliciteren. Met alleen een HAVO diploma kwam ik niet aan de bak. Dit Fast Track programma is echt een uitdaging.’

Gediplomeerd HAVIST